Welkom op het Codasium!

Met het Codasium wil Lyceum Kralingen leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin zij steeds opnieuw hun plaats moeten bepalen. Gedreven door technologische ontwikkelingen zal het nodig blijven om steeds nieuwe dingen te leren, lang nadat zij onze school hebben verlaten. 

Dit zien wij als een grote kans! Zo kunnen zij nieuwe mogelijkheden creëren en zichzelf in nieuwe richtingen ontwikkelen.

Op het nieuwe Codasium trainen wij de open houding en de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Het is een plek waar uw kind de toekomst met vertrouwen tegemoet leert zien.

Coderen voor alle brugklassers

Alle brugklassers van het Lyceum Kralingen leren coderen. Gemiddeld een lesuur per week schrijven zij programma’s en verdiepen zij hun kennis van digitale technologie. In kleine groepjes werken zij aan de oplossing van vraagstukken van docenten of (later in de opleiding) uit het bedrijfsleven. Tijdens dit proces leren zij problemen op te delen in stukjes en stap voor stap op te lossen, logisch te redeneren en samen te werken aan creatieve oplossingen.

De leerlingen ontwikkelen een brede kijk op de invloed van technologische ontwikkelingen op de samenleving. In de klas voeren we discussies over Big Data, kunstmatige intelligentie, privacy en andere belangrijke onderwerpen die te maken hebben met digitale technologie.

In het begin krijgen de leerlingen nog veel (klassikale) instructie, maar al snel leren zij zelfstandig studeren. Zij kunnen tijdens de lesuren een expert raadplegen of uitleg zoeken op internet.

Het gaat om het aanleren van een open houding waarmee zij in de toekomst veranderingen kunnen volgen en zichzelf nieuwe kennis en vaardigheden kunnen aanleren.

Bij verschillende lessen schakelen we experts uit het bedrijfsleven en informaticastudenten van HBO en WO in. Zo blijft ons onderwijs up-to-date met expertise van buiten de school en kunnen onze leerlingen alvast kennismaken met een bedrijf of vervolgopleiding.

Lesprogramma

Na de brugklas kunnen havo- en vwo-leerlingen kiezen voor het Codasium. Tot en met de vijfde klas volgen zij drie uur binnen deze richting. In vwo-6 gaan leerlingen volledig zelfstandig in een bedrijfsomgeving (online) aan de slag. Naast het volgen van de lessen besteden de leerlingen tijd aan voorbereiding en nawerk. Het aantal uur per week kan sterk uiteenlopen van leerling tot leerling. Dit hangt af van de nauwkeurigheid waarmee een leerling werkt en de hoeveelheid fouten in het programma.

Codasium-leerlingen volgen drie uur extra les per week, naast het rooster met verplichte vakken. Leerlingen die onvoldoende staan voor de reguliere vakken, mogen niet verder met het Codasium.

Op het lesprogramma staat onder meer:

 • coderen (in Python)
 • algoritmes (specifieke problemen oplossen, door bijvoorbeeld te zoeken en sorteren)
 • modelleren (problemen/gegevens/processen gestructureerd vormgeven)
 • SQL (het raadplegen van grote verzamelingen gegevens)
 • Prolog (een programmeertaal die aansluit bij Kunstmatige Intelligentie)

En oefenen zij de volgende vaardigheden:

 • doorzetten
 • nauwkeurig werken
 • efficiënt en effectief zoeken
 • samenwerken
 • plannen
 • klantgericht werken
 • zelfstandig studeren (online)

Modelleren en Programmeren: erkend examenvak!

Ons schooleigen vak ‘Modelleren en Programmeren’ van Lyceum Kralingen is door het Ministerie van OCW voorwaardelijk erkend als examenvak! Het Lyceum Kralingen is de eerste en tot 2025 de enige school die dit examenvak vanaf schooljaar 2021/2022 aanbiedt. Havo- en vwo-leerlingen kunnen dus examen doen in een vak dat naadloos aansluit op het Codasium.