Welkom op het Codasium!

Codasium?
Wat is dat?

Op het Codasium leer je coderen. Dat betekent dat je leert om computers naar je hand te zetten: je schrijft programma’s waarmee je de computer laat doen wat jij hem opdraagt. Dat is allang niet meer iets dat alleen programmeurs hoeven te kunnen.

Eigenlijk zou iedereen moeten leren coderen. Want daarmee leer je hoe computers werken en hoe  je ze kan gebruiken bij het uitvoeren van allerlei taken.

Daar heb je de hele dag door mee te maken, omdat alle apparaten die je om je heen ziet, werken door computers (chips) – van wasmachines tot vliegtuigen en van je smartphone tot de instrumenten in het ziekenhuis.

Elke dag verzint wel iemand ergens op de wereld een nieuwe app, een nieuwe techniek, een nieuwe toepassing. De manier waarop we werken en leven verandert daardoor steeds en precies daarom is het zo belangrijk om te leren coderen. Door te leren coderen, leer je ook begrijpen hoe nieuwe technologie werkt en kan je zelfs meewerken aan het maken van nieuwe apparaten en toepassingen.

* Thinking

Op het Codasium leer je niet alleen coderen, maar ook nadenken over de invloed van digitale technologie op ons leven. Denk maar aan internet en social media. Je leert om zin van onzin te onderscheiden en om het internet af te speuren naar nieuwe commando’s die je kunt gebruiken bij het coderen.

In de klas ga je in kleine groepjes aan het werk, eerst in opdracht van een docent en later in opdracht van een echt bedrijf, om een probleem in dat bedrijf op te lossen. Zo leer je terwijl je aan het coderen bent ook samenwerken, doorzetten en computational thinking*. In de klas hebben we het over de invloed van Big Data en Kunstmatige Intelligentie. We gaan discussiëren over privacy en andere belangrijke onderwerpen die te maken hebben met digitale technologie.

* Als je aan het coderen bent, ben je eigenlijk puzzeltjes aan het oplossen: je haalt een
probleem uit elkaar en de deelproblemen die je dan hebt, los je stap voor stap op. Zo helder en mooi mogelijk. Je ziet meteen dat dit niet alleen van pas komt bij coderen, maar bij alles wat je doet.

Jouw toekomst

Denk je in dat jij later de nieuwste apps en websites ontwerpt, apparaten om het leven mooier te maken en mensen te helpen of technieken te ontwikkelen om beter met onze aarde om te gaan. Beeld je in dat je arts bent en die nieuwe technologie gebruikt om mensen beter te maken. Dat je de politiek in gaat of juf wordt en goed kan nadenken en discussiëren over de gevolgen van een nieuwe techniek.

Welk beroep je later ook kiest, je zult altijd profijt hebben van coderen. Het is nu eenmaal zo dat er geen beroepen meer in onze samenleving zijn die zonder computers werken. Maar je kunt ook nog een stap verder gaan en van coderen je beroep maken. Dan zit je goed, want je zult in de ICT meteen een baan kunnen vinden. Het tekort aan ICT-ers zal alleen nog maar toenemen, omdat er geen grens is aan wat we kunnen coderen en ontwikkelen.

Extra vak

Je ziet dat alles om je heen razend snel verandert en dat geldt ook voor het Codasium zelf: omdat het vak coderen zo nieuw is en het de ontwikkelingen in de samenleving op de voet volgt, zal ook het vak zelf steeds (een beetje) veranderen. Het lesprogramma dat we nu bijvoorbeeld voor klas 3 bedacht hebben, kan weer anders zijn als jij eenmaal in het derde jaar zit.

Het Codasium is zo nieuw dat je nog geen examen kunt doen in coderen. Het is nu nog een extra vak, maar we werken er hard aan om ervoor te zorgen dat het een examenvak wordt. Voordat het zover is kun je het afronden met een mooi certificaat.

Het lesprogramma

Alle brugklassers van Lyceum Kralingen krijgen les in coderen, gemiddeld 1 lesuur per week. Zo krijg je de kans om kennis te maken met coderen en om te ervaren wat je er allemaal mee kan doen. Na de brugklas kun je kiezen voor de richting Codasium, dan ben je drie uur per week (tot aan het eindexamen) aan het coderen en experimenteren met digitale technologie.

We beginnen in de brugklas met de programmeertaal Python. Later komen daar nog andere talen bij, zoals Prolog en SQL (spreek uit: siekwul) waarmee je de weg kunt vinden in grote hoeveelheden data. Als een soort Sherlock Holmes speur je naar patronen in de gegevens en haal je nieuwe informatie boven water. Wie niet kan wachten, kan nu natuurlijk al gaan googlen op Python, Prolog of SQL. Ga op zoek naar sites waar je alvast op eigen houtje kan oefenen!

Voor coderen krijg je geen cijfer op je rapport. In plaats daarvan kijken we hoe jij programma’s maakt en samenwerkt met andere leerlingen. Hou je je aan de planning? Werk je netjes? Lukt het je om problemen op te lossen en die oplossing in code op te schrijven? Door je hier op te coachen, willen we je verder helpen met coderen en het functioneren in een team. We leren je ook naar jezelf te kijken en te zien waarin je jezelf nog kunt verbeteren.