> programmeren en
computational thinking

robotica, digital design, kunstmatige intelligentie, 3D-printen, internet of things, social media

Hoe ziet een dag Codasium eruit?

CODASIUM

voor nieuwe
wereldburgers

Midden in Kralingen staat het allereerste Codasium van Nederland, een van de studierichtingen van Lyceum Kralingen. Hier leren onze leerlingen coderen, vraagstukken stap voor stap oplossen, samenwerken aan oplossingen, logisch nadenken en creatief omgaan met vraagstukken. Zij leren  nadenken over de gevolgen van digitale technologie voor onze samenleving. Dit alles bij elkaar is het vak coderen en wij vinden het net zo belangrijk als rekenen en taal.

Wij leiden onze leerlingen op tot wereldburgers. Op het Codasium ontwikkelen zij inzicht in de digitale technologie die onze wereld blijft veranderen en vaardigheden om daar kritisch aan bij te dragen.

Examenvak 'Modelleren en Programmeren'

Ons schooleigen vak ‘Modelleren en Programmeren’ is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voorwaardelijk erkend als examenvak! Dit betekent dat het Lyceum Kralingen de eerste en enige school tot 2025 is, die dit examenvak mag aanbieden. Vanaf schooljaar 2021/2022 kunnen onze havo- en vwo-leerlingen examen doen in een vak die naadloos aansluit op het Codasium. Dit is een unieke situatie waar wij erg trots op zijn en wat het belang van het codeeronderwijs erkend. Lees hier meer.

 

Onze wereld verandert razendsnel en op tal van terreinen staan grote omwentelingen op stapel. Grote aanjager van deze veranderingen is de ontwikkeling van digitale technologie, die overal in de wereld in een stroomversnelling is geraakt. 

Hoe bereid je jonge mensen voor op deze toekomst, een wereld die anders zal zijn dan de wereld die zij nu kennen?

Net als de samenleving, is het onderwijs in verandering. Lyceum Kralingen speelt graag een voortrekkersrol bij deze transitie. In het schooljaar 2018/2019 zijn wij gestart met het Codasium, gericht op het ontwikkelen van digitale vaardigheden.

Leerlingen leren coderen, maar ook andere vaardigheden die zij nodig hebben om op veranderingen in te spelen. Zoals samenwerken, doorzetten, creatieve oplossingen zoeken en kritisch nadenken over de gevolgen van digitale technologie op onze samenleving.

Het onderwijs op het gebied van digitalisering loopt in ons land achter vergeleken met de landen om ons heen. Tegelijkertijd lopen de tekorten aan ICT-ers en afgestudeerden met een bèta-achtergrond de komende jaren steeds verder op. Het is daarom onze ambitie om dit soort onderwijs te verspreiden over Nederland.

Tal van middelbare scholen volgen onze ontwikkelingen met belangstelling. Wij werken samen met SLO (verantwoordelijk voor alle leerdoelen van de vakken in het voortgezet onderwijs), TU Delft, Universiteit Leiden, de Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, het bedrijfsleven, diverse ICT organisaties en het Ministerie van OCW.

Nieuwsgierig naar het Lyceum Kralingen?