> programmeren en
computational thinking

robotica, digital design, kunstmatige intelligentie, 3D-printen, internet of things, social media

HOE ZIET EEN DAG OP HET CODASIUM ERUIT?

voor nieuwe wereldburgers

Midden in Kralingen staat het allereerste Codasium van Nederland, een van de pijlers van Lyceum Kralingen. Hier leren onze leerlingen coderen, vraagstukken stap voor stap oplossen, samenwerken aan oplossingen, logisch nadenken, creatief omgaan met vraagstukken en nadenken over de gevolgen van digitale technologie voor onze samenleving. 

Dit alles bij elkaar is het vak Modelleren en Programmeren. Wij vinden dit vak net zo belangrijk als rekenen en taal.

Wij leiden onze leerlingen op tot wereldburgers. Op het Codasium ontwikkelen zij inzicht in de digitale technologie die onze wereld blijft veranderen en vaardigheden om daar kritisch aan bij te dragen.

EXAMENVAK 'MODELLEREN & PROGRAMMEREN'

Ons schooleigen vak Modelleren en Programmeren is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voorwaardelijk erkend als examenvak. Dit betekent dat het Lyceum Kralingen de eerste school en tot 2025 de enige school die dit examenvak mag aanbieden.

Vanaf schooljaar 2021/2022 kunnen onze havo- en vwo-leerlingen examen doen in een vak dat naadloos aansluit op het Codasium. Dit is een unieke situatie waar wij erg trots op zijn en het belang van het codeeronderwijs erkent. Lees hier meer.

Onze wereld verandert razendsnel. De grote aanjager van deze veranderingen is de digitale technologie, die overal in de wereld in een stroomversnelling is geraakt. 

Hoe bereid je jonge mensen voor op deze toekomst, een wereld die anders zal zijn dan de wereld die zij nu kennen?

Net als de samenleving, is het onderwijs continu in verandering. Lyceum Kralingen speelt graag een voortrekkersrol bij deze transitie. 

In het schooljaar 2018/2019 zijn wij gestart met het Codasium, gericht op het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Leerlingen leren coderen, maar ook andere vaardigheden die zij nodig hebben om op veranderingen in te spelen. Op het gebied van digitalisering loopt het onderwijs in Nederland achter vergeleken met de landen om ons heen.

Tegelijkertijd lopen de tekorten aan ICT-ers en afgestudeerden met een bèta-achtergrond steeds verder op. Het is daarom onze ambitie om dit soort onderwijs te verspreiden over Nederland.

Wij werken samen met SLO (verantwoordelijk voor alle leerdoelen van de vakken in het voortgezet onderwijs), TU Delft, Universiteit Leiden, de Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, het bedrijfsleven, diverse ICT organisaties en het Ministerie van OCW.

NIEUWSGIERIG NAAR HET LYCEUM KRALINGEN?