Codeeronderwijs

Het Nederlands onderwijs loopt achter op het gebied van digitalisering. In andere Europese landen, met name in Engeland, leren alle leerlingen met digitale technologie omgaan. Ze leren coderen en spelenderwijs steeds complexere programma’s schrijven.

Naast de kennis leren leerlingen vaardigheden aan waarmee zij in een high tech-omgeving kunnen floreren: creatief denken, zelfregulatie, doorzetten en samenwerken.

Lyceum Kralingen neemt met het Codasium de voortrekkersrol in Nederland op zich. Samen met bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen willen wij het 

codeeronderwijs verspreiden door het land,  zodat onze leerlingen mee kunnen met de snelle veranderingen en op hun beurt een doorslaggevende rol kunnen spelen in de vormgeving van onze wereldwijde samenleving. Dit past naadloos bij onze visie op wereldburgerschap.

Eerste school in Nederland

Lyceum Kralingen is als eerste school gestart (september 2018) met het aanbieden van het Codasium. Inmiddels wordt er door andere scholen met belangstelling gekeken naar de ontwikkelingen die nu in gang zijn gezet. Eigenlijk is iedereen het er over eens dat er iets moet gebeuren en dat het onderwijs beter aansluiten bij de ontwikkelingen.

Er komt steeds meer aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden met computational thinking en mediawijsheid. Het Codasium omarmt deze ontwikkeling, maar gaat verder dan alleen de door SLO omschreven 21e eeuwse vaardigheden.

Two Way Street

Het onderwijs dat wij aan het ontwikkelen zijn, bevindt zich niet op een eiland. Wij betrekken bedrijven en organisaties bij ons onderwijs en andersom willen wij onze leerlingen laten kennismaken met de wereld buiten de school. Zij ontwikkelen zich des te sneller als zij echte opdrachten voor echte bedrijven of instellingen mogen uitvoeren, verwant aan de manier waarop het Technasium het bedrijfsleven bij het onderwijs betrekt.

De participatie van ICT-bedrijven is voor ons codeeronderwijs noodzakelijk om dicht op de ontwikkelingen in digitale technologie te blijven. De bedrijven die ons op dit gebied ondersteunen, helpen wij op onze beurt aan enthousiaste havo- en vwo-leerlingen die warm kunnen lopen voor een van de vele vacatures binnen de ICT. Zo zien wij een voortdurende kruisbestuiving voor ons, tussen scholen en bedrijfsleven.

Curriculum Codasium

Alle brugklassers van het Lyceum Kralingen leren een periode coderen in de eerste klas. Na de brugklas kunnen zij kiezen voor het Codasium. Tot en met de vijfde klas volgen zij naast het reguliere lesprogramma wekelijks drie uur Modelleren en Programmeren. In vwo-6 gaan leerlingen volledig zelfstandig in een bedrijfsomgeving aan de slag. Leerlingen worden gecoacht op samenwerking, zelfreflectie en een (media)kritische houding. Bij afronding ontvangen zij een Codasium-certificaat en sinds schooljaar 2021/2022 ook een eindcijfer op het diploma!

Op het lesprogramma staat onder meer:

  • coderen (in Python)
  • algoritmes (specifieke problemen oplossen, door bijvoorbeeld te zoeken en sorteren)             
  • modelleren (problemen/gegevens/processen gestructureerd vormgeven)     
  • SQL (het raadplegen van grote verzamelingen gegevens)
  • Prolog (een programmeertaal die aansluit bij Kunstmatige Intelligentie)

Wat hebben bedrijven en organisaties ons te bieden?

Willen we als school in de continue veranderende wereld up-to-date blijven, dan is de inbreng van ICT-bedrijven voor scholen een must.

Daarnaast wordt het leerproces van leerlingen versterkt als zij echte opdrachten mogen uitvoeren voor echte klanten.
 

Kortom: we zijn altijd op zoek naar bedrijven en organisaties die ons kunnen ondersteunen, door als ‘klant’ c.q. voor onze leerlingen te acteren en/of door nieuwe ontwikkelingen de school in te brengen.

Wat heeft Lyceum Kralingen bedrijven en organisaties te bieden?

Wij willen een bijdrage leveren om het tekort aan medewerkers binnen de ICT/IT te verminderen door meer leerlingen enthousiast te maken voor techniek en ICT/IT in het bijzonder. 

Daarnaast willen we leerlingen beter voorbereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij, een veranderende maatschappij  die vraagt om nieuwe vaardigheden van haar burgers, de nieuwe wereldburgers.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben of met ons (of andere scholen) een samenwerking willen starten, stuur ons dan een e-mail. We nemen dan contact met u op.