Codasium!

In een wereld die continu verandert, kan het onderwijs niet stilstaan. Veel basisscholen zoeken naar een manier om met de veranderingen om te gaan en digitale technologie te introduceren binnen hun lesprogramma. Sommige basisscholen zijn al flink op weg met codeeronderwijs, andere weten niet goed waar te beginnen.

Het Nederlands onderwijs loopt achter op het gebied van digitalisering. In andere Europese landen, met name in Engeland, leren leerlingen op de basisschool en het voortgezet onderwijs met digitale technologie omgaan. Ze leren coderen, spelenderwijs steeds complexere programma’s schrijven. Hiermee ontwikkelen zij vaardigheden die hun hele leven van pas komen, zoals creatief denken, samenwerken en reflecteren.

Om leerlingen goed voor te bereiden op de wereld van continue verandering is het belangrijk om ze al vroeg vertrouwd te maken met coderen. Wie kan coderen, snapt hoe computers werken en kan zich vrij bewegen in een omgeving waarin digitale technologie bepalend is voor allerlei processen.

Beginnen met coderen

Lyceum Kralingen neemt met het nieuwe Codasium de voortrekkersrol op zich om het codeeronderwijs te verspreiden door Nederland, samen met partners uit onderwijs en bedrijfsleven. Wij helpen graag basisscholen die de eerste stappen op weg naar codeeronderwijs willen nemen of dit verder willen verdiepen. Dat kan in de vorm van workshops gericht op programmeren (coderen) of advisering over het curriculum. Ook kunnen wij contacten leggen met organisaties die uw school kunnen ondersteunen.

Curriculum Codasium

Alle brugklassers van Lyceum Kralingen volgen op jaarbasis één klokuur per week codeeronderwijs. Vanaf klas 2 t/m 5 volgen leerlingen die voor het Codasium kiezen wekelijks drie klokuren per week. In vwo 6 gaan de leerlingen volledig zelfstandig in een bedrijfsomgeving (online) aan de slag. Ons curriculum is volop in ontwikkeling en zal dit ook blijven – omdat wij meebewegen met ontwikkelingen in de digitale technologie.

Op het lesprogramma staat onder meer:

 • coderen (in Python)
 • algoritmes (specifieke problemen oplossen, door bijvoorbeeld te zoeken en sorteren)  
 • modelleren (problemen/gegevens/processen gestructureerd vormgeven)            
 • SQL (het raadplegen van grote verzamelingen gegevens)
 • Prolog (een programmeertaal die aansluit bij Kunstmatige Intelligentie)

Hierbij oefenen zij deze vaardigheden: 

 • doorzetten
 • nauwkeurig werken
 • efficiënt en effectief zoeken
 • samenwerken   
 • plannen
 • klantgericht werken

Tijdsinvestering

In leerjaar 1 krijgen de leerlingen op jaarbasis één klokuur per week codeeronderwijs. Vanaf leerjaar  twee volgen ze (t/m leerjaar 5) wekelijks drie uren per week. In vwo 6 gaan de leerlingen volledig zelfstandig in een bedrijfsomgeving (online) aan de slag.

Samenwerking

Het nu in ontwikkeling zijnde Codasium wordt door Lyceum Kralingen vormgegeven. We krijgen daarbij veel hulp van externen. Zo hebben we de samenwerking gezocht met o.a. : SLO (verantwoordelijk voor alle leerdoelen van de vakken in het VO), TU Delft, Universiteit Leiden, de Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, het bedrijfsleven, diverse ICT organisaties en het ministerie van OCW.

Een van onze ambities is, het leveren van een landelijke bijdrage aan de ontwikkeling van onderwijs passend bij de maatschappelijke en technische en technologische ontwikkelingen. We delen daarbij graag onze kennis met anderen en we willen daarbij ook leren van anderen. We nemen de voortrekkersrol op ons.

Pabo

Wij zijn in overleg met de Pabo-opleidingen om de volgende generatie leerkrachten te voorzien van kennis en vaardigheden om codeeronderwijs op de basisschool te geven.

Wat kunnen we voor het basisonderwijs betekenen?

Om leerlingen goed voor te bereiden op de ontwikkelingen is het van belang dat hun interesse daarvoor al vroeg wordt gewekt; al vanaf de basisschool.

In de contacten die we hebben met basisscholen, merken we dat er grote verschillen zijn tussen de basisscholen als we kijken naar wat zij aan programmeeronderwijs bieden aan hun leerlingen.

Als reden waarom soms geen (kennismaken met) programmeeronderwijs wordt gegeven, wordt veelal genoemd: het ontbreken van tijd en het ontbreken van kennis.

Graag willen we basisscholen helpen. Mogelijkheden daartoe zijn: het verzorgen van een workshop gericht op het programmeren, het geven van advies, het in contact brengen met organisaties die de school kunnen ondersteunen etc.

 
Op dit moment zijn we ook in overleg met de Pabo-opleiding om te bekijken hoe we de benodigde kennis mee kunnen geven aan de volgende generatie Pabo-afgestudeerde leerkrachten.

Stuur een mail voor meer informatie of aanmelding voor een workshop naar info@lyceumkralingen.nl
Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.