> programmeren en
computational thinking

robotica, digital design, kunstmatige intelligentie, 3D-printen, internet of things, social media

CODASIUM

voor nieuwe
wereldburgers

Midden in Kralingen staat het allereerste Codasium van Nederland, een van de nieuwe pijlers van Lyceum Kralingen. Hier leren onze leerlingen coderen. Vraagstukken stap voor stap oplossen. Samenwerken aan oplossingen. Logisch nadenken en creatief omgaan met vraagstukken. Zij leren ook nadenken over de gevolgen van digitale technologie voor onze samenleving. Dit alles bij elkaar is het vak coderen en wij vinden het net zo belangrijk als rekenen en taal.

Wij leiden onze leerlingen op tot wereldburgers. Op het Codasium ontwikkelen zij inzicht in de digitale technologie die onze wereld blijft veranderen en vaardigheden om daar kritisch aan bij te dragen.

Onze wereld verandert razendsnel en op tal van terreinen staan grote omwentelingen op stapel. Grote aanjager van deze veranderingen is de ontwikkeling van digitale technologie, die overal in de wereld in een stroomversnelling is geraakt. Doordat alles nu met alles is verbonden, in ieder geval in principe, raakt de versnelling van veranderingen ook versneld.

Hoe bereid je jonge mensen voor op deze toekomst, in een wereld die misschien wel onherkenbaar anders zal zijn dan de wereld die zij nu kennen?

Net als de samenleving is het onderwijs in verandering en Lyceum Kralingen speelt graag een voortrekkersrol bij deze transitie. In het schooljaar 2018/19 zijn wij gestart met het Codasium, als een van de pijlers van dit nieuwe onderwijs en gericht op de ontwikkeling van digitale vaardigheden.

Leerlingen leren niet alleen coderen, maar ook andere vaardigheden die zij nodig hebben om snel op veranderingen te kunnen inspelen. Zoals samenwerken, doorzetten, creatieve oplossingen zoeken, kritisch nadenken over de gevolgen van digitale technologie op onze samenleving.

Het onderwijs op het gebied van digitalisering loopt in ons land achter vergeleken met de landen om ons heen. Tegelijkertijd lopen de tekorten aan ICT-ers en afgestudeerden met een bèta-achtergrond de komende jaren steeds verder op. Het is daarom onze ambitie , als antwoord op de uitdagingen van de 21ste eeuw, om dit soort onderwijs te verspreiden over Nederland.

We zijn met het Ministerie van Onderwijs in gesprek om van coderen een eindexamenvak te maken en tal van middelbare scholen volgen onze ontwikkelingen met belangstelling. Wij werken samen met SLO (verantwoordelijk voor alle leerdoelen van de vakken in het voortgezet onderwijs), TU Delft, Universiteit Leiden, de Hogeschool Rotterdam, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden, het bedrijfsleven, diverse ICT organisaties en het ministerie van OCW.

Nieuwsgierig naar het Lyceum Kralingen?